Waarom het programma DigiVit?

NIEUW van DigiVit

Training beeldbellen

Speciaal voor zorgprofessionals die hun vaardigheden in online communicatie met hun patiënten/cliënten willen verbeteren, wordt de module beeldbellen nu ook als losse training aangeboden.
Meer weten?
right

DE DIGITALISERING VAN DE ZORG IN UW INSTELLINGEN VERSNELLEN EN ACCELEREREN

Het is noodzakelijk om de digivaardigheid van de medewerkers op alle niveaus in uw zorginstelling te verbeteren. Medewerkers die onvoldoende –al dan niet bewust- onbekwaam zijn in het gebruik van uw digitale middelen. Vaak is er ook weinig kennis van de digitale ontwikkelingen die de eigen sector meer en meer haar intrede doet, met als resultaat onbekend maakt onbemind.

DE PRODUCTIVITEIT VAN UW ORGANISATIE EN UW MEDEWERKERS BLIJVEND VERHOGEN

Menzor heeft met haar partners een onderwijsprogramma ontwikkeld die de digivaardigheid van uw medewerkers op een effectieve en efficiënte wijze verbetert. Daarnaast wil Menzor met dit onderwijsprogramma uw medewerkers bekend maken met de digitale transformatie in de zorgsector.

MEER RENDEMENT HALEN UIT UW DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Dit onderwijsprogramma is in nauwe samenwerking met New School Routing Academy, een erkende onderwijsinstelling, vanuit overheidswege geaccrediteerd. Hierdoor komt deze in aanmerking voor een officieel rijksdiploma en volledige subsidie. Dit geeft de mogelijkheid om de kosten van de leergang in haar geheel vanuit de subsidie te bekostigen.

DE TEVREDENHEID VAN UW MEDEWERKERS VERHOGEN

Er zijn helaas grote aantallen medewerkers die niet helemaal hun weg kunnen vinden in de digitale middelen die ze dagelijks gebruiken, zoals het EPD of ECD voor zorginstellingen. Op het moment dat ze andere, niet vaak of niet eerder gebruikte digitale middelen gebruiken zijn ze helemaal de weg kwijt. Dit geeft ergernis en frustratie en helaas in te veel gevallen ook allerlei stress-klachten.

Meer weten?
right

Wat houdt het programma DigiVit in?

  • Het programma is dusdanig opgezet dat met een individuele DigiVit-test aan de voorzijde, vastgesteld wordt in welke mate de deelnemer de verschillende modules zou moeten volgen om DigiVit te zijn. Kortom gepersonaliseerd onderwijs dus.
  • We maken gebruik van een blended oplossing, waarbij het grootste gedeelte van de leergang online op een leerplatform wordt aangeboden, met een klein gedeelte offline in klasjes en mogelijkheden voor 1-op-1 ondersteuning (inloopsessies).
  • Het onderwijsprogramma bestaat uit 8 modules waarin allerlei aspecten van digitale vaardigheden, kennis en inzicht worden onderwezen. Voor de zorg hebben we bijgevoegd programma ontwikkeld.
  • Ondanks het feit dat de inhoud van de leergang geaccrediteerd is, biedt deze nog voldoende ruimte voor de organisatie om daar hun eigen accenten aan te geven.
  • Per module zijn er verschillende leervormen, variërend van prereading, klasjes, learning bytes, eLearning, opdrachten en mogelijkheden voor 1-op-1 ondersteuning vanuit inloop. Al deze leervormen zijn bedoeld om het onderwijs voor de deelnemers zo passend mogelijk te maken. Het is aan de deelnemer om op basis van de resultaten van de DigiVit-test hier zelf een invulling aan te geven. Met het grotendeels online karakter geeft dit ook nog eens de mogelijkheid om het trainingsprogramma op een zelf gekozen tijdstip te volgen.
Bekijk PDF van het programma
right

DigiVit met HiX of Epic

Menzor heeft speciaal voor verpleegkundigen en medewerkers secretariaat een specifieke training HiX of Epic DigiVit ontwikkeld. Deze training zorgt er voor dat bovengenoemde medewerkers in 1 a 2 dagen volledig DigiVit met HiX (standaard content) of Epic zijn. Ook hier maken we gebruik van ons online leerplatform en zijn er tevens klasjes, daarnaast is er 1-op-1 ondersteuning van één van onze EPD arts-opleiders. Met dit verkorte EPD DigiVit programma wordt een erkend certificaat behaald en kan als onderdeel van het complete DigiVit programma gevolgd worden met bijbehorende mogelijkheden voor subsidiëring.

Voor wie is het programma DigiVit bedoeld?

Het onderwijsprogramma is bedoeld voor iedereen die (bijna) dagelijks met een desktop, laptop of tablet werkt. Dit programma is voor medewerkers die weten dat ze de nodige digitale vaardigheden en kennis missen, die zich er soms voor schamen of zelfs opzien tegen de constante veranderingen in applicaties en functionaliteiten (als gevolg van nieuwe releases). Ook is dit programma voor medewerkers die zich niet bewust zijn van de vele vernieuwingen en veranderingen die dagelijks in hun applicaties, apps en andere digitale middelen worden doorgevoerd.

We raden dan ook aan dat iedereen die bijna dagelijks met een digitaal middel werkt, de DigiVit-test doet om zijn/haar digitale vitaliteit vast te stellen. Het onderwijsprogramma is niet bedoeld voor medewerkers die eigenlijk niet of nauwelijks, ook niet privé, met een desktop, laptop of tablet werken. Doordat het programma grotendeels online wordt gegeven, zal dat voor het niet passen. Zij zijn veel beter gebaat bij 1 op 1 ondersteuning van een zogenaamde digicoach.

Meer weten
right

Wat kost DigiVit?

De kosten van het onderwijsprogramma zullen per deelnemer verschillen. Dit is afhankelijk van de mate waarin de deelnemer, mede op basis van het resultaat van de DigiVit-test, het onderwijsprogramma volgt. Het onderwijsprogramma komt in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren, wat betekent dat maximaal € 2700,- vergoed kan worden vanuit deze subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag is mede afhankelijk van het aantal uren en weken dat het programma door een deelnemer gevolgd is. De subsidie vraagt de organisatie om de studenten te coachen met praktijkbegeleiders, dit zijn voor onze leergang de digicoaches. Super- en keyusers kunnen bijvoorbeeld digicoaches zijn, maar dat hoeft niet. Uiteraard kan Menzor uw digicoaches ook binnen de kaders van de subsidie opleiden. Voor de subsidie Praktijkleren moet de organisatie zich aangemeld hebben als leerhuis om de subsidie aan te vragen. De geaccrediteerde leergang vereist examinering (grotendeels online), de subsidie is niet afhankelijk van het slagen van een kandidaat.

Ook zijn er andere subsidiemogelijkheden voor dit onderwijsprogramma, Menzor informeert u daar ook graag over. Tevens zijn er arrangementen mogelijk voor voorfinanciering, ook daar kan Menzor u over informeren. Vanuit het digitale platform zal Menzor per deelnemende student de eindfactuur opmaken. Afhankelijk van de door u gewenste inrichting van DigiVit en de subsidiemogelijkheden die uw organisatie heeft, zal de eindfactuur in lijn liggen met de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag per deelnemer, waardoor het onderwijsprogramma voor uw hele organisatie in meer of mindere mate of zelfs volledig gedekt zal worden uit de subsidie. Kortom, uw medewerkers zijn DigiVit en de kosten zijn gedeeltelijk of in haar geheel gedekt!

Meer weten over de kosten
right
phone
Peter Vlaanderen
06 24 43 58 33

Contact met ons?

right
Bedankt voor uw bericht! We zullen zo snel mogelijk reageren
Er is iets verkeerd gegaan. Probeer het opnieuw of gebruik het emailadres of telefoonnummer links van het formulier